De particuliere opvang van Oekraïners is razendsnel op gang gebracht na het uitbreken van de oorlog. Een van de mensen die zich daarvoor inzet is Hoi Kee Wong (41) uit Amsterdam. Hoi Kee werkt sinds 2021 bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis is samen met VluchtelingenWerk Nederland, Takecarebnb en het Leger des Heils de drijvende kracht achter de opvang van RefugeeHomeNL. 
Tekst: Anne Kleisen 

Wat is jouw rol bij het Rode Kruis?
“Bij het Rode Kruis werk ik als ontwikkelaar nieuwe hulpverlening. Dat houdt in dat ik hulpverlening ontwikkel die nog niet bestaat. We kijken hiervoor naar de behoefte in de samenleving. Toen de Oekraïnecrisis uitbrak zagen we een grote hulpbereidheid onder Nederlanders om vluchtelingen te helpen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ons daarop gevraagd om de particuliere opvang te coördineren zodat het veilig en duurzaam zou verlopen. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, Takecarebnb en het Leger des Heils hebben toen de handen ineengeslagen in een consortium. Vanuit dit consortium hebben we de opvang vanOekraïnse vluchtelingen in gastgezinnen opgezet, RefugeeHomeNL”. 

Wat heeft in dit proces het meeste indruk op je gemaakt? 
“Wat echt impact op me heeft gehad is hoe RefugeeHomeNL zijn doel zo snel heeft kunnen waarmaken. Eerst werkten deze vier organisaties apart van elkaar voor verschillende doelgroepen. Door de Oekraïnecrisis hebben we een gezamenlijk doel voor ogen. Door die samenkomst zien we dat we onze krachten moeten bundelen en het samen moeten waarmaken. Alleen kunnen we het niet”. 

Wat is jouw drijfveer om dit werk te doen? 
“Ik vind het fijn impact te hebben op maatschappelijke issues. Vanuit mijn persoonlijke achtergrond help ik ook graag vluchtelingen. Mijn vader vluchtte als kind vanuit communistisch China naar Hong Kong. Uiteindelijk is hij van daaruit naar Nederland gekomen. Indertijd noemden ze mensen als mijn vader gelukszoekers. Ik ben hier geboren, maar ik heb door mijn familiegeschiedenis affiniteit met mensen die van ver komen en hier een leven moeten opbouwen. Met alle uitdagingen die daarbij komen kijken”. 

Heb je tips voor gastgezinnen? 
“Vluchtelingen hebben niet alleen een fysieke plek nodig om te verblijven maar ook een gids. Iemand die hen laat zien waar de supermarkt is maar die ook uitlegt hoe bijvoorbeeld de gezondheidszorg werkt. Voor vluchtelingen is alles hier vreemd. Ze verstaan de taal niet en begrijpen niet hoe dingen werken. Ze hebben iemand nodig die ze kunnen vertrouwen. Iemand die hen accepteert in hun anders-zijn, met andere gewoontes en gebruiken. Dat daar wederzijds respect is voor is en dat je het ook samen verder wilt brengen. Want sommige vluchtelingen kunnen niet meer terugkeren en moeten hier een leven opbouwen”.