Veel gestelde vragen

Kan ik mij nog steeds aanmelden als gastgezin voor vluchtelingen?

Ja dat kan. Heel graag zelfs! Doet het meteen via https://oekraine.takecarebnb.org/registreren/.

Op welke termijn krijg ik te horen of er een vluchteling bij mij in huis komt?

Nadat jij je hebt aangemeld bellen wij zo snel mogelijk om de opvang tot in detail te bespreken. Als alles zorgvuldig geregeld is, delen wij jouw gegevens met gemeenten en hulporganisaties. Wij zorgen voor een perfecte match met vluchtelingen.

Waarom duurt het zo lang voordat ik iets hoor over het vervolg?

We zijn druk bezig al die mensen te bellen voor een intakegesprek en het regelen van de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het totale aantal gastgezinnen ligt momenteel boven het huidige aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland en het aantal opvangplekken, die door de Veiligheidsregio’s is gerealiseerd. Het is fijn dat er genoeg fijne opvangplekken zijn waardoor verblijven bij een gastgezin een vrije keuze is. Onze ervaring is dat veel Oekraïners graag met elkaar blijven op opvanglocaties, bijvoorbeeld in hotels en vakantieparken. Er is een klein aantal dat graag wil verblijven bij een gastgezin. Hier kan uiteraard verandering in komen, bijvoorbeeld doordat de situatie in Oekraine escaleert. We hopen natuurlijk dat veel Oekraïners in hun thuisland kunnen blijven. Mocht dat niet zo zijn, dan hopen we dan ook op uw gastvrijheid mogen rekenen.

Moet ik nog aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Ja, die bespreken we tijdens de telefonische kennismaking We hebben het dan o.a. over de ruimtes die in huis beschikbaar zijn, de financiële gevolgen en de mogelijkheden om samen met anderen (buurt, vrienden) alternatieve hulp te organiseren. Verder vragen we om een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG).

Bestaat de kans dat er geen vluchtelingen bij mij komen wonen?

Ja, die kans is er. Soms komen we samen tot de conclusie dat ruimten toch niet geschikt zijn of dat er andere zaken spelen. We geven altijd aan of er dan andere manieren zijn waarop jouw gezin kan helpen.

Mag ik zelf bepalen wie ik in huis opvang?

Dit is (tot op zekere hoogte) natuurlijk mogelijk. De opvang gebeurt vrijwillig en elk gastgezin mag aangeven of zij mannen (en kinderen) en/of vrouwen (en kinderen) wil ontvangen. Als er een mogelijke match is, is er altijd eerst een kennismakingsgesprek tussen het gastgezin en de vluchtelingen. Daarna krijgt iedereen de gelegenheid om aan te geven of ze wel of niet met elkaar door willen gaan.

Krijg je een vergoeding voor het opvangen van vluchtelingen?

Op dit moment niet. Denk dus goed na of je de eventuele extra kosten kunt opvangen.

De vluchtelingen zelf krijgen wekelijks leefgeld. In overleg kunnen jullie afspraken maken over een kleine tegemoetkoming.

Hoe lang blijven de vluchtelingen bij ons wonen?

We gaan nu uit van een opvangperiode van maximaal drie maanden. Vooraf spreken we voor iedereen heel duidelijk af wanneer de opvang bij jou eindigt zodat je daar geen ongemakkelijke gesprekken over hoeft te voeren.

Ik heb een huis of een kamer beschikbaar in het buitenland. Kan ik mij dan ook aanmelden?

Dit is niet mogelijk. Onze organisatie werkt alleen samen met gemeenten in Nederland. We raden u aan om in het betreffende land contact op te nemen met een hulporganisatie.

Ik ga op vakantie binnenkort. Kan ik mij wel opgeven als gastgezin?

Ja, dit kan. In het telefonische kennismakingsgesprek staan wij hier expliciet bij stil. Het is natuurlijk mogelijk dat u tijdens uw vakantie nog wordt gebeld over de opvang bij u thuis.

Moet ik zelf de vluchtelingen begeleiden?

Het is belangrijk hier met elkaar afspraken over te maken. Wie samenwoont heeft vanzelfsprekend contact met elkaar en maakt daarover afspraken. We raden u als gastgezin aan om samen met mensen om u heen een kringetje te creeeren die kunnen helpen met praktische zaken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld uw gast(en) een dagje mee uit nemen, of een oogje in het zeil houden als u zelf op vakantie bent. Zodra vluchtelingen bij u zijn geplaatst is er ondersteuning vanuit het Leger des Heils. Medewerkers komen bij u thuis op bezoek en zijn er ook voor de nazorg. VluchtelingenWerk is voor de vluchtelingen altijd bereikbaar voor advies over werk, school en een eventuele asielprocedure.

Welke vluchtelingen kunnen aan ons gekoppeld worden?

We richten ons in deze tijd op nadrukkelijk op vluchtelingen uit Oekraïne. Maar als Takecarebnb inventariseren we tijdens de telefonische kennismaking ook of er bij een gastgezin – misschien op een ander moment – plek is voor vluchtelingen met andere nationaliteiten.

Wat gebeurt er als er tóch een mismatch is?

Je kunt, net als de vluchtelingen die bij jou wonen, hierover altijd aan de bel trekken bij een van de betrokken hulporganisaties. Als we er samen niet uitkomen zoeken we naar een oplossing bij een ander gastgezin of wordt teruggevallen op de gemeentelijke opvang.

Is er ook crisisopvang voor onverwachte situaties?

Het Rode Kruis geeft psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen in het Oekraïens, Russisch en Engels via de WhatsApp-hulplijn: 06-48 15 80 53. Heb je als gasthuishouden een hulpvraag? Dan kun je terecht bij de speciale Oekraïne Informatielijn: 070-44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur).