Leonie van der Meer (33) werkt via het Leger des Heils voor RefugeeHomeNL als vrijwilligerscoördinator. Haar werk bestaat voornamelijk uit het werven van nieuwe vrijwilligers en het coachen van de nu ruim 45 vrijwilligers in regio Noordwest. Deze vrijwilligers doen belangrijk werk, namelijk het begeleiden van de gastgezinnen. Leonie en haar collega Andrea zijn er om hen aan deze gastgezinnen te koppelen en hen te helpen wanneer er problemen of vragen zijn waar zij niet uitkomen. Voor ons zet ze een aantal van haar bevindingen op een rij:
Tekst: Anne Kleisen

  • De vrijwillige gasthuishoudenbegeleiders komen binnen een week nadat de gast is ingetrokken bij het gastgezin langs voor een huisbezoek. Als buitenstaander kan een gasthuishoudenbegeleider makkelijker het gesprek aan over bijvoorbeeld financiën. Soms vinden gasthuishoudens het moeilijk om aan te kaarten dat de kosten behoorlijk oplopen. Bijvoorbeeld als een gast geen financiële bijdrage aan het gasthuishouden levert maar wel drie keer per dag doucht of de verwarming hoog zet. Maar ook eenvoudige zaken zoals het tijdstip van de gezamenlijke avondmaaltijd kan aan de orde komen. Voor Nederlanders is het gebruikelijk rond 18:00 warm te eten terwijl Oekraïners vaak pas later op de avond aan tafel schuiven.
  • Het belangrijkste wat gasthuishoudenbegeleiders bieden aan gasthuishoudens is een luisterend oor. Zodat ze weten dat als er iets misgaat, er een organisatie is die achter ze staat. Het is best wat om iemand in huis te nemen en dan is het fijn als je iemand hebt om mee te sparren.
  • Officieel is de gasthuishoudenbegeleider er alleen voor het gastgezin en niet voor de gast. In de praktijk blijkt dat het goed is dat de vrijwilliger ook checkt of de gast goed op zijn plek zit en of er een klik is met het gasthuishouden. Het logeeradres moet een veilige omgeving voor een gast zijn. Ook komen er veel vragen van de gast via het gastgezin bij de gasthuishoudenbegeleider terecht. Als de gasthuishoudenbegeleider er geen antwoord op heeft, kan de gast bij het inloopspreekuur van Vluchtelingenwerk terecht voor extra ondersteuning.
  • Gasthuishoudenbegeleiders blijken het ook leuk te vinden om de gast te ondersteunen. Zo is een van de vrijwilligers in haar werkende leven kraamvrouw. Ze is gekoppeld aan een gezin waar een hoogzwangere Oekraïense vrouw is geplaatst. De vrijwilliger heeft veel uitgezocht en geregeld voor de zwangere gast, zoals bijvoorbeeld een commode.
  • Er is geen eenduidig antwoord te geven op wat de meest gestelde vragen zijn aan gasthuishoudenbegeleiders. Veel gastgezinnen hebben al uitgezocht hoe het zit met bijvoorbeeld leefgeld. Het zijn meer de zaken die daar bovenop komen die gevraagd worden, zoals wanneer de gast een bril nodig heeft en of daar een vergoeding voor is. Of de vraag of er ook andere Oekraïners in de buurt zijn waarmee de gast kan samenkomen.

Voor Leonie is het mooiste aan haar werk dat ze het gevoel heeft maatschappelijk nuttig te zijn. Naast haar werk als vrijwilligerscoördinator is ze grafische vormgever. Dat is ook interessant, maar Leonie mist daarin de zingeving. Bij haar werk voor RefugeeHomeNL levert ze direct een bijdrage aan een leefbare maatschappij.